Jak to działa?/How it works?

To bardzo proste:

  1. Kontaktujesz się ze mną opisując, czego potrzebujesz
  2. Ja oceniam, czy jestem w stanie to zrobić oraz wyceniam usługę
  3. Jeżeli cena Ci odpowiada, wysyłasz zapłatę (PayPal lub przelew).
  4. Gotowe zdjęcie/projekt dostarczę w ciągu 3 dni od otrzymania zapłaty. (W przypadku większej ilości zdjęć termin może się wydłużyć).

I już!

UWAGA! SPRECYZUJ, CZEGO POTRZEBUJESZ

Niestety, nie czytam w myślach. Określenia “ładne” czy “magiczne” są bardzo ocenne, a więc mało precyzyjne. Jak najdokładniej opisz, o co Ci chodzi: nastrój, kolorystykę, kontrast. Możesz też wysłać zdjęcia inspiracyjne – mogą być bardzo pomocne.

Nie zmieniam stylu obróbki. Nie mam tu na myśli drobnych korekt, typu “usuń pryszcza” czy “rozjaśnij cienie”, ale dużą różnicę, gdy nagle zmieniasz zdanie i zamiast słodkiego portretu chcesz upiorną wampirzycę.

Wśród klientów, którzy wiedzą, czego chcą i jasno to opisują mam 100% zadowolenia. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, nikt Cię nie zadowoli.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

It’s very easy:

  1. You contact me describing what you need
  2. I check if I can do it and set the price
  3. If you accept the price, you send me the money (PayPal or bank transfer)
  4. I’ll deliver your order within 3 days since receiving the payment. (If you order more pictures the delivery time can be longer).

And that’s it!

ATTENTION! BE PRECISE ON WHAT YOU NEED

Unfortunately, I don’t read minds. The words such as “nice” and “magical” are too general. Describe everything you can: mood, colors, etc. You can aslo send me inpirational images – they can be very helpful. If you’re a photographer, you probably know the color’s theory. Use this knowledge.

I don’t change the style of editing. What I mean is not little things like “remove acne” or “add lights to shadows”, but a big difference, when you suddenly change your mind and instead of a sweet portrait you want a scary vampire.

Among the clients who know what they want and describe it clearly I get 100% of satisfaction. If you don’t know what you want, nobody will make you happy.